Matjö – Raum für Kunst

Matjö – Raum für Kunst
Yi-Ling Lam
Full information is pure horror
Rundgang KHM
Eröffnung Do. 27.07. (19 h); bis 30.07.


Andreas Bausch
Abweichungen vom Lineal
Eröffnung Do. 03.08. (19 h); bis 24.08.


Selma Gültoprak
Aware Of Another
Eröffnung Do. 31.08. (19 h); bis 28.09.


KULTURWERK DES BBK KÖLN E.V.
Mathiasstraße 15, 50676 Köln
Di - Do 15-18 Uhr u.n.V.
T. 0221 / 258 21 13
info@matjoe.de
www.matjoe.de


URL: http://www.koelngalerien.de/info/matjoe

Eröffnungs-Ticker über twitter
folgen Sie @KOELNGALERIEN
Openings up-to-date follow us on twitter @KOELNGALERIEN